De internet redacties van Planet Internet en Het Net worden samengevoegd. Daarbij zouden ook ontslagen vallen.

12 december 2002Geef je reactie