KRO-voorzitter: desnoods naar NMa

KRO-voorzitter Frans Slangen wil naar de NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit) stappen als, na het vrijkomen van de programmagegevens, de dagbladen met gratis bijlagen komen met die gegevens. Hij vindt dit ‘oneigenlijke concurrentie’.
“Ik denk dat de programmabladen niet zomaar verdwijnen als de programmagegevens vrijgegeven worden. De bladen vormen één van de voornaamste instrumenten om de binding met de leden handen en voeten te geven. De discussie zal eerder zijn of de concurrentie die er ontstaat als de programmagegevens vrijkomen wel zuiver is. De Telegraaf en andere dagbladen zullen wellicht met gratis bijlagen komen en dan zullen wij vermoedelijk naar de NMA stappen met een bezwaar van ‘oneigenlijke concurrentie’. Want concurreren met een blad dat je gratis krijgt, dat kan niemand.”
Slangen vergeet echter dat er nu ook al gratis dagbladen als Spits en Metro bestaan, naast de betaalde dagbladen. Zou dat dan ook verboden moeten worden?

Daarnaast vindt hij (natuurlijk) niet dat de publieke omroep, via belastinggeld en STER-inkomsten, ‘oneigenlijk’ concurreert met de dagbladen.
“Sommige dagdladen zijn ook bezig de politiek te beïnvloeden. Ze zijn boos over het feit dat wij met internet doorgaan, terwijl zij dat niet meer kunnen en ze vinden dat onze inkomsten uit de STER zouden moeten verdwijnen, want dat levert concurrentie met de kranten. “
(Bron Mikrogids)

30 december 2003Geef je reactie