VUmc bespiedt patienten voor programma RTL4

Reinout Oerlemans’ Eyeworks heeft weer een nieuw format gejat bedacht: Big Brother in het ziekenhuis. Het christelijke VU medisch centrum werkt graag mee.

Het gaat om het nieuwe realityprogramma 24 Uur op Leven en Dood, dat RTL4 in maart gaat uitzenden. Hiervoor zijn bij de spoedeisende hulp van het VUmc in Amsterdam 35 op afstand bestuurbare camera’s opgehangen, die alles registreren.

Achteraf
Patienten worden volgens het ziekenhuis zoveel mogelijk vooraf om toestemming gevraagd, anders gaan de camera’s uit. Maar Nieuwsuur kwam met in ieder geval één voorval waarbij dat niet is gebeurd. Vertrouwelijke gesprekken tussen een minderjarig meisje en haar behandelend arts zijn opgenomen en daardoor ook zichtbaar geweest voor mensen van Eyeworks.

Mark Kramer, afdelingshoofd interne geneeskunde van het VUmc, zegt dat het bij dit ene geval is gebleven. Maar in Nieuwsuur zei hij ook dat het vragen van toestemming vooraf soms vanwege medische redenen niet mogelijk is. Die patienten worden dus ook volledig bespiedt door camera’s. Pas achteraf kunnen ze aangeven dat het niet mag worden uitgezonden, maar dan is alles wel al opgenomen.

Beroepsgeheim
Hoogleraar medisch recht Johan Legemaate en medisch ethicus Erwin Kompanje vinden dat het ziekenhuis juridische en ethische grenzen heeft overschreden. Het VUmc heeft volgens hen het medisch beroepsgeheim geschonden.

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie vindt dat het VUmc de camera’s nooit had mogen plaatsen.Het VUmc moet goede zorg bieden waarbij de privacy van de patiënt gewaarborgd is, zegt directeur Wilna Wind.

Stuitend
Ze vindt het ‘stuitend’ dat het ziekenhuis kwetsbare patiënten heeft geconfronteerd met camera’s ten behoeve van een tv-programma. Je mag patiënten nooit in zo’n positie brengen. Het argument van het VUmc dat mensen zelf kunnen beslissen raakt kant nog wal. Is het niet om juridische redenen, dan wel om fatsoen. Het is onacceptabel dat je patiënten, die met een spoedbeleving naar het ziekenhuis komen, in zo’n positie brengt.

Integer
Ook het VUmc reageert op de commotie. VUmc wil open zijn over wat er gebeurt in het ziekenhuis en nu in het bijzonder op zijn spoedeisende hulp, zegt het ziekenhuis over deelname aan het RTL4-programma.

Er is veel behoefte aan informatie over zorg en gezondheid. VUmc vindt het belangrijk te laten zien hoe de zorg wordt verleend. (..) Zorg is belangrijk voor iedereen. Het programma ’24 uur tussen leven en dood’ brengt dit indringend en integer in beeld.

Geheimhoudingsverklaring
Het VUmc zegt verder dat niets naar buiten wordt gebracht zonder de toestemming van de patiënt. Ook voor dit programma is zoals altijd aan patiënten zo snel als mogelijk toestemming gevraagd om gefilmd te worden. Door het spoedeisende karakter, ging in een beperkt aantal keren de zorg voor de patiënt voor en werd korte tijd later toestemming gevraagd. (..) Als patiënten de toestemming intrekken, wordt het beeldmateriaal vernietigd.

Over een schending van het beroepsgeheim, meldt het ziekenhuis niets. Wel dat de medewerkers van Eyeworks een geheimhoudingsverklaring hebben getekend.

23 februari 20121 reactie

  • N.a.v. VUmc – rtl4: In blind VERTROUWEN verwacht ik, zeker ingeval van spoedeisende hulp, dat de medische hulp uitsluitend gericht is op het enige waar op dat moment alles omdraait, nl. het verrichten van medische bijstand om de ontredderde patient zo goed als mogelijk is te helpen! Het kader van wet, ethiek, commitment en allerlei richtlijnen alsmede gedragcodes vormen de grondslag voor de omgevingswereld voor die medische hulp. Op grond daarvan mag je als afhankelijke patient, die nog niet (echt) bekomen is van een fysieke en mentale dreun, zeker op dat moment ONDER GEEN BEDING worden lastig gevallen met welke andere zaken dan ook. Een medisch dienstverlener, van hoog tot laag in de hierarchie, die zoiets niet op zijn klompen aanvoelt, geeft zichzelf een brevet van ongeschiktheid (m.n. t.a.v. de vertrouwensrelatie tussen de hulpvragende patient en de professionele hulpverlener)!

Geef je reactie